CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN LÃNH ĐẠO

CHỦ TỊCH HĐQT Bà NGÔ THỊ LƯƠNG (HƯƠNG)
Ths. Kinh tế
Phó tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng đường thủy- CTCP ( Vinawaco)
Giám đốc Công ty TNHH 199
Giám đốc điều hành sàn giao dịch vàng và Bất động sản
Giám đốc điều hành mỏ than 21ha Bắc GiangLiên hệ
0916459911