VẬN TẢI BIỂN

Dịch vụ >

Vận tải biển

VẬN TẢI BIỂN

VẬN TẢI THỦY NỘI ĐỊA

Với đội tàu biển trọng tải từ 3.000 đến 24.000 tấn và đoàn sà lan boong nổi trọng tải từ 1.800 đến 2.400 tấn, Thành Đạt là đối tác vận chuyển tin cậy của Tập đoàn Than- Khoáng sản TKV, Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN, Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí,... Ngoài ra Công ty hiện đang liên kết với nhiều đối tác vận tải lớn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng của khách hàng.

VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

• Với phương châm và tiêu chuẩn làm việc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, dịch vụ vận tải đường thủy của công ty cổ phần tàu biển Thành Đạt có cơ cấu đa dạng, có thể đáp ứng nhu cầu vận chuyển mọi lúc, mọi nơi với yêu cầu cao về khối lượng, chất lượng và tiến độ. • Thành Đạt đang sở hữu, quản lý khai thác đội tàu biển, sà lan hàng rời trọng tải 1.000 DWT – 25.000 DWT hoạt động trong nước và quốc tế và đang tham gia vận tải hàng hóa, thiết bị cho các nhà máy Nhiệt điện khu vực Miền Trung và Miền Nam.

0916459911